E-Devlet Şifresi |  E Devlet şifre işlemleri | SGK Sorgulamalar

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alınacaktır

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alınacaktır

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgüi. maddeleri gereğince aşağıda Unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun’ un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun’un 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23., 25 ve26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir. Yukarıdabelirtilen şartları taşıyan adayların,

1) Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracaklarıAnabilim Dalını belirtir dilekçelerine;özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimselçalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya halinde veya6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe,

2) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvurudilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini vebilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört)adet CD’vı ekleyerek Rektörlüğe,

3) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancıdillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha dosya veya 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

4) Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

5) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır

6) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler.Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7) Başvurular, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.

8) Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınav Programı: Tarih Saat Yer

Yardımcı Doçentler için

Yabancı Dil Sınavı 04.06.2013 10.00 İlgili Birimlerde

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.