Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi alımı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

1. Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri doğrultusunda öğretim üyesi (Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör) alınacaktır.

2. Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş,noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

3. Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarınıbelirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

4. Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve yabancı dilini belirten (*) başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı,özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerekİlgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

5. Başvuracak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir.İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

6. Yabancıülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

7. Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Yardımcı Doçent kadrolarına başvuru yapamazlar.

8. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığıkurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

9. Başvuru adresi:

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü

Çankırı Cad. Çiçek Sok. No: 3 Kat: 1 Ulus/ANKARA

(*) YardımcıDoçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancıdilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.

(**) Tıp Fakültesi için ilan edilen kadrolara (Histoloji ve Embriyoloji Doçent Kadrosu Hariç) başvuran adayların Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/ALANI ÜNVANI DERECESİ ADET AÇIKLAMA
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kelam ve İslam Mezhepleri Doçent 1 1 Mezhepler Tarihi ve Türkiye’de yaşayan dini gruplar konusunda saha çalışmaları yapmış olmak.
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagati Yardımcı Doçent 3 1 Arapça Anlam Bilimi ve Öyküleri konusunda çalışmaları olmak.
İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri (Din Eğitimi) Yardımcı Doçent 3 1 Din ve Ahlak Eğitimi programları ve farklı din mensupları arasındaki ilişkiler konusunda deneyimli olmak.
İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları İslam Tarihi Yardımcı Doçent 2 1 Alanından mezun olmak. Ortaçağ Tarihinde yüksek lisans, Dinler Tarihinde doktora yapmış olmak.
İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Türk İslam Edebiyatı Yardımcı Doçent 2 1 İslam Tarihi ve Sanatları alanında doktora yapmış olmak. İslam Vakıfları konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Doçent 1 1 Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Endüstri Mühendisliğinde tamamlamış olmak. Ergonomi alanında Doçentlik ünvanı almış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 1 Akupunktur, yenidoğan anestezisi ve farklırejyonel anestezi teknikleri konusunda deneyimli olmak ve inhalasyon anestezisi üzerine deneysel çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 1 Oküloplastik cerrahi, korneal yüzey hastalıkları ve refraktif cerrahi konularında deneyimi ve çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Yardımcı Doçent 2 1 Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı olmak. Benign tiroid nodüllerinde perkütan lazer ablasyon tedavisi konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Yardımcı Doçent 2 1 Meme görüntüleme ve akciğer kanserinin amfizem ile ilişkisi üzerine deneyimi ve çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Yardımcı Doçent 2 1 Klinik anatomi ve kas-iskelet görüntülemesinde deneyimi ve çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 1 Ürodinamik incelemeler ve izokinetik sistemler ile ilgili deneyimi ve çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 1 Elektrofizyolojik çalışma deneyimli olmak, atriyal fibrilasyon ablasyonu ve perkütan mitral yetersizliği tedavileri konusunda deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Yardımcı Doçent 2 1 Karotis girişimleri, perkütan mitral halka daraltma teknikleri ve uluslar arası çok merkezli çalışmalar deneyimi olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1 Renal transplantasyon ve sürekli renal replasman konularında deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Profesör 1 1 Multipl skleroz tedavisi, Behçet hastalığı ve bruselloziste nörolojik tutulum ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Histoloji ve Embriyoloji Doçent 1 1 MALDI-TOF, iki yönlü jel elektroforezi, hücre kültürü ve siRNA teknikleri ve ubikütin proteozom sistemleri konusunda deneyimli olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Yardımcı Doçent 3 1 Kinezyoloji alanında engelliler ve otistik çocuklar konusunda doktora yapmış olmak.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git