Ptt Memur Alımı 2017 Başvuruları, Şartları, Ne Zaman?

Devlet memuru alımlarında PTT, 2017 memur alımı başvuruları ve özel şartları dahil ne zaman alım yapacağı konusunda duyuru yaparak vatandaşları seslendi. Söz konusu bu yıl ki memur alımlarını yapan PTT kurumu, 2017 özel şartların ağırlıklarına dikkat çekti. PTT bünyesinde farklı kurumlarda hizmet verecek alım sayısı 1750 kişi olacak!

2017 Ptt memur alımları ne zaman?

İlgili açıklamaya göre başvurular 18 nisan ile 23 nisan 2017 tarihleri arasında online ortamda alınacak. Yine gelen bilgilere göre açık pozisyonlar şu şekilde;

* PTT personel alım ilanı başvuruları 18 Nisan- 23 Nisan 2017 tarihleri arasında www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacak.

* 1.113 Gişe ve Büro Görevlisi

*  637 Dağıtıcı

Toplamda 1750 kişi alacak olan PTT kurumuna dağıtıcı kadrosuna atanmak için özel şartları taşımanız gerekiyor. Söz konusu bu özel şartlar arasında en önemlisi B ve motosiklet ehliyetine sahip olmanız gerekiyor. Ptt memur alımları her yıl ülke genelinde açık pozisyonlara göre eleme usulü ile yapılmaktadır. Sizlerde üniversite mezunu iseniz bu görevlere başvurarak devlet memuru olabilirsiniz.

2017 Ptt memur alımı şartları?

* 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere Türk vatandaşı olanlar

*  On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olanlar

* Kamu haklarından yasaklı bulunmayanlar

*  5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmayanlar

* Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olanlar

* Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmayanlar

* Atanacağı pozisyon için ekli listede belirtilen öğrenim şartını haiz olanlar

* Yapılacak “sözlü sınavda” başarılı olanlar

* Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmayanlar

*  2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olanlar

* Gişe ve Büro Görevlisi için  KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olanlar

* Dağıtıcı için KPSS P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olanlar

* Dağıtıcı için Son başvuru tarihi itibariyle en az B sınıfı sürücü belgesi ile A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar

*  Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı, erkeklerde en az 168 cm., bayanlarda en az 160 cm. boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15’ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git