Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvurular ilanın yayımından itibaren 15 gün içinde aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

Profesör kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri üç adet fotoğraf, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan sureti, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri, askerlik durum belgesi fotokopisi, özgeçmiş, yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 takım dosya halinde ve ayrıca 6 adet CD ortamında vereceklerdir.

Doçent kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri üç adet fotoğraf, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan sureti, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri, askerlik durum belgesi fotokopisi, özgeçmiş, yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 takım dosya halinde ve ayrıca 4 adet CD ortamında vereceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 3 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doktora belgesi, lisans, yüksek lisans diploma fotokopileri, askerlik durum belgesi, özgeçmiş, yayın listesiyle bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya halinde ve ayrıca 4 adet CD ortamında vereceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.

Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Birim Bölüm Anabilim Dalı Prof. Doç. Yrd. Doç. Nitelikler
Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı 1* *Çuvaş Folkloru üzerine çalışma yapmış olmak.
1* *İran’da Türk ağızları üzerine çalışma yapmış olmak.
1* *Çağdaş Makedonya ve Kosava Türk Edebiyatı üzerine çalışma yapmış olmak.
1* *Hakas Folkloru üzerine çalışma yapmış olmak.
1* *Tuvaca üzerine çalışma yapmış olmak.
Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim 1* *Eğitim programları ve öğretim bölümünde doktora yapmış olmak.
Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi 1* *Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında doktora yapmış olup, açık ve uzaktan eğitim alanında çalışma yapmış olmak.
1* *Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında doktora yapmış olmak.
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 1* *Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında doktora yapmış olmak.
Kimya Organik Kimya 1
İktisadi ve İd.Bil . Fak. Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler 1* *Avrupa Birliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak ve Türkiye-AB İlişkileri alanında çalışma yapmış olmak.
İşletme Üretim Yönetimi ve Pazarlama 1* *Pazarlama alanında marka kişiliği, hizmet kalitesi, hizmete güven ve sadakat alanlarında çalışma yapmış olmak.
İlahiyat Fak. Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri 1* *İslam hukukunda aile konusunda çalışma yapmış olmak.
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bina Bilgisi 1* *EPS Yalıtım kalıpları konusunda çalışma yapmış olmak.
1* *Kentsel koruma alanında çalışma yapmış olmak.
Yapı Bilgisi 1* *Yapı çevresinin değerlendirilmesi konusunda çalışma yapmış olmak.
Şehir ve Bölge Planlama Bölge Planlama 1
1* *Kentsel mekanın değişim süreci konusunda çalışma yapmış olmak.
Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Enerji Sistemleri Mühendisliği 1* * Rüzgar hidrosantralleri üzerine doktora yapmış olmak.
1* *Sabit mıknatıslı senkron motorlar ile ilgili çalışma yapmış olmak.
1* *Takım tezgahları konusunda çalışma yapmış olmak.
1* *Biyokimyada ihtisas yapmış olmak, enerji alanında çalışmaları bulunmak.
İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği 1* *Taş malzemenin bozulması ve restorasyon -koruma alanlarında çalışma yapmış olmak.
Mekatronik Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği 1* *Makine Mühendisliği bölümü doktora mezunu olmak, kompozit malzemeler, polimer kompozitler üzerine çalışma yapmış olmak.
Turizm Fak. Turizm Rehberliği Turizm Rehberliği 1* *Turizm İşletmeciliği Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.
Müh. Fak. Yazılım Mühendisliği Yazılım Mühendisliği 1* *Bilgisayar Mühendisliği bölümünde doktora yapmış olmak ve kriptoloji alanında çalışma yapmış olmak.
Sağlık Yo Ebelik Ebelik 1* *Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olmak.
Hemşirelik Hemşirelik 1* *İç Hastalıkları Hemşireliği alanında çalışma yapmış olmak.
Uyg . Bil. Yo Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Finans 1* *Risk Yönetimi ve Türk Bankacılığı uygulamaları alanında çalışma yapmış olmak.
Sosyal Bilimler MYO 1* *2008 Küresel Ekonomik Krizin İstanbul Döviz piyasındaki etkileri alanında çalışma yapmış olmak.
Teknik Bilimler MYO 1* *Atmosferik yaş, bulk ve kuru birikim konusunda çalışma yapmış olmak.
Teknik Bilimler MYO 1* *Cumhuriyet Tarihi alanında doktora yapmış olmak, I.Dünya Savaşı esirleri üzerine çalışma yapmış olmak.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git