Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alınacaktır

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 – Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri”ndeki esaslar uygulanacaktır.

2 – Üniversitemiz senatosunun 29.04.2011 tarih ve 2010-2011/16 sayılı karar gereğince, üniversitemizde uygulanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri” çerçevesinde Teknoloji Fakültesine atanacak Öğretim Üyelerinin Mühendislik Fakültesi atanma kriterlerini sağlaması gerekmektedir.

3 – Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuracak adayların; www.firat.edu.tr adresinde bulunan doldurarak ekinde, özgeçmişlerini, doçentlik başarı belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten lisansüstü çalışmalarını, üniversite veya ileri Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

4 – Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak ekinde Doçentlik Başarı belgelerini, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

5 – Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak, ekinde kısa özgeçmişlerini, doktora diplomasının onaylı birer örneği ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri,

6 – Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih Üniversitemiz web sayfasında adaylara daha sonra duyurulacaktır.

7 – Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

ÜNVANI=========>> PROFESÖR DOÇENT YRD. DOÇ. AÇIKLAMALAR
BİRİMİ ANABİLİM DALI DRC. ADET DRC. ADET DRC. ADET  
Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi   1-1    
Fen Fakültesi Fizikokimya   1-1   1,3 Dioxalan Metakrilat Kopolimerinin Sentezi ve FizikselÖzelliklerininTayini alanında çalışmaları olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Teorisi     1-1 Yeni Liberal Maliye Politikaları alanında Doktora yapmış olmak ve vergi konusundaalan çalışması olmak.
Mühendislik Biyomühendislik     1-1 Biyomühendislik bölümü mezunu olup, aynı alanda Doktora yapmış olmak.
Temel İşlemler ve Termodinamik   1-1   Filtrasyon ve Reoloji gibi temelişlemler konularıile Pektininin FizikokimyasalÖzelliklerialanında çalışma yapmış olmak.
Teknoloji Fakültesi Konstrüksiyon ve İmalat   1-1   Dişleri Değiştirilebilen Düz Dişlilerin Araştırılmaları alanında çalışmaları olmak.
Telekomünikasyon   1-1   Mikro İşlemciDestekli Kapasitör Filtre TasarımıKonusundaçalışmış olmak.
Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji   1-1   Endokrin Hücrelerinde İmmünhistokimyasal çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi 1-1      
Kadın Hastalıkları ve Doğum     1-1 Ürojinekoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.
T O P L A M   1 6 3  

 

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git