Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Erzurum teknik üniversitesi tarafından 6 adet öğretim üyesi alımı yapılmaktadır
T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  REKTÖRLÜĞÜNDEN

Akademik Personel İlanı (Yardımcı Doçent)

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim üyesi alınacaktır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan yardımcı doçent kadrolarına başvuracak adayların İlgili Fakültelere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

YARDIMCI DOÇENTLER:

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; ekleyecekleri özgeçmişini, 4 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, doktora/tıpta uzmanlık belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (4) dört takım dosya halinde vereceklerdir.

NOT: Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda üniversitelerin akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurumunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alma şartı getirilse bile söz konusu kadrolara atamalarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince, üniversitemizde ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Adayların ilgili birimlerce yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

1. Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.

3. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup, posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak, tecilli olmak veya askerlikten muaf olduğunu belgelendirmek.

5. Yardımcı doçentlik dil sınavı tarihi, dosyaların incelenmesinden sonra, Üniversitemizin www.erzurum.edu.tr web sitesinde duyurulacaktır.

6. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

ERZURUM

TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

NOT: – İstenen belgelerin, Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması yeterlidir.

Fakültesi Bölümü Derece Adet Kadro Şart
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği 4 1 Yrd. Doç. Dr. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olmak ve doktorasını, Endüstriyel Robotlar İçin Çoklu Parametrik Sayısal Yörünge Optimizasyonu, konusunda yapmış olmak.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği 3 1 Yrd. Doç. Dr. Doktorasını, Meteorolojik ve Hidrolojik kuraklıkların Atmosferik salınımlarla olan ilişkilerinin incelenmesi, konusunda yapmış olmak
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 5 1 Yrd. Doç. Dr. Doktorasını, Isı Transferi ve Akışkanlar Mekaniği alanında, Mikrokanallarda Nanoakışkanlar konusunda yapmış olmak
Fen Fakültesi Temel Bilimler Bölümü 3 1 Yrd. Doç. Dr. Fen veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Kimya bölümü mezunu olmak ve doktorasını, Organik kimya alanında dopamin benzeri bileşiklerin asimetrik sentezi, konusunda yapmış olmak.
Edebiyat Fakültesi Felsefe 3 1 Yrd. Doç. Dr. Doktorasını, sistematik felsefe mantık alanında, ontoloji üzerine yapmış olmak.
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4 1 Yrd. Doç. Dr. Doktorasını, Türk Dili Anabilim Dalında eski Anadolu Türkçesi grameri üzerine tamamlamış ve Kök Türkçe üzerine çalışmalar yapmış olmak
Konumuzdan Başlıklar:
  • erzurum teknik niversitesi

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git