E-Devlet Şifresi |  E Devlet şifre işlemleri | SGK Sorgulamalar

Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı

Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. ve 25. maddeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Doçent kadrolarına başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Personel Daire Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrolarına başvurular ise ilanın ulusal gazete de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde ilgili birimlere şahsen yapılacaktır.

1 – Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların dilekçelerine 4 nüsha başvuru dosyasını ekleyerek teslim etmeleri gerekmektedir.

2 – Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların dilekçelerine 4 nüsha başvuru dosyasını ekleyerek teslim etmeleri gerekmektedir. 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinin b fırkasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. (Başvuru dilekçesine hangi dilden sınava girilmek istendiği belirtilecektir.)

3 – Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4 – Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

5 – Yardımcı Doçent kadrosuna, Profesör ve Doçentler; Doçent kadrosuna Profesörler müracaat edemezler.

İlanımıza http://www.amasya.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Dilekçe ve Ekleri

1 – Başvuru dilekçesi http://amasya.edu.tr/idari/personel-daire-baskanligi/formlar.aspx adresinden temin edilecektir.

2 – Fotoğraf (2 adet)

3 – Özgeçmiş

4 – Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi ve Doçentlik Belgesi (Noter Onaylı)

5 – Yayın listesi

6 – Kurum dışından başvuranlardan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi

7 – Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi ( Kurum dışından başvuranlardan )

8 – Nüfus cüzdanı fotokopisi

Başvuru Dosyası

1 – Özgeçmiş

2 – Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi ve Doçentlik Belgesi

3 – Yayın Listesi

Birimi Bölümü Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet Açıklama
Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Prog . Doçent 1 1 Güreşçilerin fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin spora bağlı sezonsal değişimleri üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Doçent 1 1 Yeni ve Yakınçağ Tarihi alanında uzmanlığı olup, İran ve Afganistan üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.
İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri Yrd. Doç. 5 1 İlgili alanda doktora yapmış olup, yaygın din eğitimi kapsamında kadının eğitimi konularında akademik çalışmaları olmak.
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tasavvuf Yrd. Doç. 4 1 İlgili alanda doktora yapmış olup, Tekkeler konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak.
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagatı Yrd. Doç. 4 1 İlgili alanda doktora yapmış olup, Arap Edebi Tenkidi alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.
Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Kentsel Tasarım Yrd. Doç. 5 1 Peyzaj Mimarlığı lisans mezunu olup, Kentsel Tasarım alanında doktora derecesine sahip olmak ve Kentsel Dönüşüm konularında akademik çalışmaları yapmış olmak.
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Mimarlık Tarihi Yrd. Doç. 2 1 Mimarlık veya Sanat Tarihi lisans mezunu olup, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalında doktora derecesine sahip olmak ve Tarihi Çeşmeler konusunda akademik çalışmaları bulunmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Yrd. Doç. 3 1 Doksorubisin kardiyomiyopatisinin önlenmesinde ebilvolol ve atorvastatin etkisi üzerine araştırma yapmış olmak.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.