E-Devlet Şifresi |  E Devlet şifre işlemleri | SGK Sorgulamalar

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından Sözleşmeli Personel Alımı yapılacaktır.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AHMET NECDET SEZER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ SÖZLEŞMELİPERSONEL (HEMŞİRE) ALIM İLANI

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete’de 26566 sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen hükümlere göre ÜniversitemizHastanesinde görevlendirilmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubupuan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmelipersonel alınacaktır.

Unvanı Aranılan Nitelikler Adedi
Hemşire Sağlık Yuksekokullarının Hemşirelik yada Ebelik Bolümü mezunu olmak, en az 5 yır Ameliyathane deneyimine sahip olmak ve 3 D Sterilizasyon sertifikasınasahip olmak. 1
TOPLAM: 1

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR

1- TC. Vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3-Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreylehapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millisavunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kotuye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4- Erkek adayların, askerlik hizmetini yapmış veya muaf olması,

5- 657 sayılı Kanunun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6- Sınav tarihi itibariyle en az on sekiz (18) yaşını tamamlamış olmak,

7-2012 yılı KPSS sınavına girmiş olmak.

8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

MÜRACAAT ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI

1- Adayların, ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) müracaat edeceklerine dair dilekçesi, mezuniyet belgesi (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) nüfus cüzdan fotokopisi ve ilgili (2012 yılı) KPSS (B) grubu puan belgesi ile birlikte Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

2- Bu ilanın yayımından önce yapılmış olan müracaatlar geçersizdir.

BAŞVURU ESNASINDA İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru dilekçesi (www.aku.edu.tr) adresimizden çıktı alınıp doldurulacaktır

2- Öğrenim durumlan itibariyle ilgili (2012 yılı) KPSS (B) gurubu sınavından alınmış olan KPSS sonuç belgesi fotokopisi (Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.)

3- Mezuniyet belgesi aslı veya onaylı sureti 4- Nüfus Cüzdanı fotokopisi (aslı görülmek üzere), veya onaylı sureti

5- 2 adet fotoğraf

DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI:

1- ilgili (2012 yılı) KPSS (B) grubu (lisans mezunları, için KPSSP3 puan türü dikkate alınacaktır) puan sıralamasından sonra alınmaya hak kazananların ismi, Üniversitemizin web sayfasında (www.aku.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgiliye ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bilgj için irtibat telefonu: 0(272)-444 03 03 dahili 11364-11365 Konumuzdan Başlıklar:

  • afyon mavi hastane iş başvurusu

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.